Uitdaging van de klant

 Voedingsproducten met een afwijkende vorm of kleur: voor voedingsbedrijven zijn het verliezen die ze liever niet zien. Personeel inzetten om de kwaliteit te controleren is vaak niet haalbaar omwille van de snelheid van het productieproces. Vaak is de foutenmarge ook te groot.

De oplossing

Om de kwaliteit van producten te bewaken gedurende het hele productieproces, zet Innomatic smart camera’s in. Die kunnen de grootte, vorm en kleur van producten controleren, maar ook verontreinigingen opsporen. Foutieve producten kunnen manueel of automatisch verwijderd worden, zonder dat het productieproces moet worden stilgelegd.

Bij Dely plaatste Innomatic bijvoorbeeld camera’s die elke wafel individueel fotograferen. De bijhorende software controleert of er gaten of scheurtjes aanwezig zijn, of de hoeveelheid deeg exact klopt, of de wafels genoeg gerezen zijn, of ze al dan niet verbrande stukjes bevatten,… Zo’n visiesysteem kan in combinatie met datalogging ook het rendement per lijn meten en bijsturen waar nodig. Stel: het systeem merkt op dat wafeltjes te zwaar zijn. Dan kan het een signaal sturen naar de oven, zodat de hoeveelheid deeg er automatisch wordt bijgestuurd.

Het is ook mogelijk om de camera’s zo in te stellen dat ze aantallen herkennen. Zitten er op zes flessen in een doos evenveel doppen, of ontbreekt er eentje? Bij Tiense Suiker wordt zo’n visiesysteem dan weer ingezet om te controleren of de plastic zakken waarin fondant wordt gegoten, netjes over de dozen zijn gepositioneerd.

Smart camera’s kunnen ook ingezet worden voor OCR (optical character recognition). Bij Vandemoortele installeerde Innomatic een systeem dat van elke verpakking het lotnummer en de datum leest. Omdat de basisinformatie uit het ERP-systeem komt, en niet van een operator, kunnen problemen automatisch en snel opgespoord worden. Er vertrekken dus geen producten in foute verpakkingen naar de klant. Dankzij UV-belichting is het zelfs mogelijk om quasi niet-detecteerbare informatie op complexe achtergronden te lezen.