Onze Diensten

ONTWERP

Een goede voorbereiding is cruciaal om een automatiseringsproject tot een goed einde te brengen. Samen analyseren we de noden van uw bedrijf. Die vertalen we naar een ontwerp van meet- en regelapparatuur, de functiebeschrijving en het besturingssysteem van de installatie. Dat kan met conventionele elektrisch bedrade logica of met behulp van een PLC-sturing.

CAD-TEKENING

Gedetailleerde, correct uitgewerkte elektrische schema’s vormen de basis van elk project. Op basis van het aangeleverde piping and instrumentation-diagram en de instrumentatielijst, werken wij in EPLAN de elektrische schema’s uit. Die voldoen gegarandeerd aan alle wettelijke verplichtingen en specifieke normen.

PROGRAMMATIE & VISUALISATIE

We gaan altijd voor een maximaal rendement, betrouwbaarheid en veiligheid. We programmeren in STEP 7/TIA Portal van Siemens, dé garantie voor een kwalitatieve en efficiënte procescontrole. Tegelijk ontwikkelen we een webgebaseerde visualisatie op maat, die het mogelijk maakt om de processen vanop afstand te monitoren.

BORDENBOUW

Innomatic is een specialist in het ontwerp en de bouw van stuurborden, vermogensborden en borden voor de voedingsindustrie. Al van bij de start van het ontwerp houden we rekening met de ISO- en BRC-normen waaraan de installatie moet voldoen en of die al dan niet in de high care-zone terechtkomt. Voor de oplevering gebeurt bij elke nieuwe installatie een grondige kwaliteitscontrole.

VISION

Gezien de snelheid van heel wat productieprocessen, worden vaak camera’s ingezet om de kwaliteit te bewaken. Met specifieke software kunnen we de vorm en kleur van producten controleren. En dankzij het gebruik van camera’s kunnen foutieve producten manueel of automatisch verwijderd worden, zodat het productieproces niet moet worden stilgelegd.

SAFETY

Aan bepaalde productieprocessen zijn risico’s verbonden. In dat geval moeten relevante veiligheidsmaatregelen genomen worden. Onze state-of-the-art beveiligingssystemen spelen daarop in. Daardoor kan snel en efficiënt worden ingegrepen als iemand in de gevarenzone komt.

OEE (DATACAPTATIE) EN MES

Bij OEE en MES gaan we verder in het automatisatieproces.Dankzij de koppeling met OEE-software (Overall Equipment Effectiveness) kunt u uw machines en productielijnen – kortom: de hele productiesite – monitoren. Waardevolle data over uw verbruik, verliezen en winstmogelijkheden worden visueel gerapporteerd. Zo kunt u snel bijsturen. Met een MES (Manufacturing Execution System) schalen we uw installatie op. We creëren een link tussen uw ERP-systeem en uw machinepark. Dat maakt het mogelijk om bidirectioneel te werken: de machines worden aangestuurd vanuit de planning en de warehousing kan vlot bijgestuurd worden.

PERMANENTE ONDERSTEUNING

Met een team van industriële techniekers en ingenieurs werken wij aan de uitvoering van technische interventies alsook het onderhoud van uw machinepark en het gebouw.Op basis van uw industriële doelen biedt Innomatic extra werkkracht(en) aan voor een paar weken, vaste dagen of een heel jaar lang. Kortom, service op maat