Een cool voorbeeld van datalogging in de voedingssector

In alles fases van de productie besteedt producent van diepvriesgroenten Homifreez bijzondere aandacht aan duurzaamheid. Zo beschikt het bedrijf over een eigen stoomketel die op elk jaar zo’n 30.000 ton stoom produceert. Onderhoud, gas-, water- en chemicaliënverbruik zijn daarbij de belangrijkste operationele kosten.

Hoewel al heel wat parameters werden gemeten, kwam het nooit eerder tot een vergelijken van kritische data. Bovendien wenste de klant via een online toepassing inzicht te krijgen in z’n water- en energieverbruik, zodat er accuraat kan worden ingegrepen bij abnormale verbruikspieken. Innomatic bood een oplossing met een online monitoringplatform voor datalogging.

Door de implementatie van dat dataloggingsysteem kan eindelijk alle papieren registratie definitief naar de prullenbak verwezen worden. Bij een overschrijding of abnormale afwijking wordt automatisch een alarm gestuurd naar een operator of een ingenieur van wacht, die zo de nodige actie kan ondernemen.

Wat was de vraag?
Homifreez wou inzicht krijgen in z’n water- en energieverbruik en wou kritische data kunnen vergelijken.

Dit deed Innomatic
Innomatic implementeerde een dataloggingsysteem waarop alle sensoren binnenkomen, in combinatie met een online monitoringplatform.

De voordelen van het nieuwe systeem

  • Bij een overschrijding of abnormale afwijking wordt automatisch een alarm gestuurd naar een operator of een ingenieur van wacht.
  • Het online portaal genereert periodiek rapporten met betrekking tot water-, chemicaliën- en gasverbruik.
  • De klant kan accuraat ingrijpen bij abnormale verbruikspieken.

Het eindresultaat
Een gevoelige energiebesparing, een lagere CO2-uitstoot en onderhoudskosten, inzicht in verbruik en financiële optimalisatie.
Het online portaal genereert periodiek rapporten met betrekking tot water-, chemicaliën- en gasverbruik, zodat de klant een beter inzicht verwerft over deze verbruiken in relatie tot de productie. Het eindresultaat? Een gevoelige energiebesparing, een lagere CO2-uitstoot en onderhoudskosten, inzicht in verbruik en financiële optimalisatie.