Als Integrator mag je geen pure leverancier zijn

Innomatic automatiseert productieprocessen bij voedingsbedrijven

 

Energie- en efficientiewinsten, kostenbesparingen…ook voedingsbedrijven hebben tegenwoordig redenen te over om te investeren in de automatisering van hun productieproces.
Bij Innomatic zijn ze daarvoor aan het juiste adres. Wevelgemnaar Tom Piette bouwde deze materie al een schat aan ervaring op en werkt intens samen met bevriende onderaannemers om elk project te doen slagen.

Met Innomatic realiseerde zaakvoerder Tom Piette een doorstart van diensten die hij in een vorige onderneming al le­verde. Daardoor bouwde hij in een korte tijdspanne al een mooie portfolio op. “Ik leidde vroeger de automatiseringsafde­ling van een machineconstructeur en was vervolgens medevennoot bij een an­der bedrijf. Veel klanten zijn mij gevolgd omdat we, als specialist in automatise­ring van industriële productieprocessen bij voedingsbedrijven, een heel duidelijke en specifieke focus hebben. Dat opent veel deuren, ook in de high-end markt.”

 

Camera systemen

Betitel Innomatic vooral niet als een pure leverancier. “Als klanten ons zo zou­den percipiëren, heb ik gefaald. We zijn een integrator die het volledige plaatje behartigt: ontwerp, programmering, tekenen, bekabelen en installeren. Ook na de installatie stopt het niet. Onder meer door de integratie van camerasys­temen, die onder meer de vorm en kleur van producten controleren, zetten we

in op kwaliteitscontrole en helpen we onze klanten de strenge normen van buitenlandse certificaten te behalen. Eigenlijk ontzorgen we met onze aanpak voedingsbedrijven met een beperkte technische dienst.”

De onderneming is vooral actief in Vlaanderen en op Henegouwse sites waar Vlaamse ondernemers zich hebben gevestigd. Tom Piette merkt de laatste tijd 3 belangrijke tendensen op. “Steeds meer bedrijven willen alle schakels in hun productieproces aan elkaar linken, waardoor ze ook met minder operatoren alles kunnen blijven behappen. Secundo biedt automatisering de mogelijkheid van een integrale procescontrole, zodat ze ook tijdens het proces zaken kunnen bijstellen en ze kunnen streven naar mi­nimale, of zelfs geen, productiestilstan­den. Ten derde hebben heel wat bedrij­ven ook qua rapportering een versnelling hoger geschakeld. Vernuftige software maakt het mogelijk om op elk moment een duidelijk beeld te hebben over het productievolume, hoeveel uitval er is, hoe hoog het rendement is,… Die data zijn onontbeerlijk om prognoses te kunnen maken, bijvoorbeeld over de noodzaak van onderhoud en herstellingen.”

“Automatisering biedt onder meer de mogelijkheid van een integrale procescontrole”

Innomatic is een bedrijf die voor grotere projecten samenwerkt met bevriende onderaannemers die eveneens veel belang hechten aan persoonlijke betrokkenheid en kwaliteit. “Zeker voor projecten van een bepaalde omvang is het belangrijk op die mensen te kunnen rekenen, zodat we snel kunnen schake­len. Vaak beginnen we bij een klant met de automatisering van één productielijn en volgt de rest al snel. We blijven ook in de toekomst graag op deze manier voortwerken. Het is de beste manier om onze beloftes te kunnen blijven waarmaken”, besluit Tom Piette. (BVC – Foto Hol)